Vill du boka en workshop för hela din enhet?
Vi kommer till er!

Vårt mål är att visa hur man på ett praktiskt sätt kan använda programmering i skola och förskola. Våra workshops är verksamhetsnära och anpassas efter deltagarnas förkunskaper. De praktiska övningarna är ämnesintegrerade och kopplade till de styrdokument som åligger skola och förskola.

Varje kurstillfälle inleds med en inspirationsföreläsning. Därefter följer en introduktion till programmering samt övningar i analog programmering och datalogiskt tänkande.
Workshopen avslutas med utvärdering och återkoppling.
Kombinera workshop med materiallåda!

Låter väl som en bra lösning? Vi har lådor som passar våra fortbildningar i programmering och digitala verktyg i skola och förskola. Vill du veta mer? 

Kontakta oss på kurs@hos.se