Micro:bit 7-segment

Fyrsiffrig 7-segmentskärm för micro:bit.
Används för att visa nummer, bokstäver och andra tecken.

Funktioner:

Lätt att ansluta (behöver bara en micro:bit, 3 labbkablar och batteribox med batterier eller USB-kabel till dator)
Drivs direkt från micro:bit anslutning.
Skicka meddelanden och siffror till LCD-displayen med hjälp av micro:bit.
Användbar för visning av mätvärden från sensorer, klockor etc.

Så här börjar du:

Anslut din micro:bit

Anslut spänningsmatningen GND och 3V mellan micro:bit och 7-segmentdisplayen.
Anslut Rx-pinnen (mottagning) på 7-segmentdisplayen till anslutning 0 på micro:bit.

Kodexempel i Blockkod: visa "1234"

Detta första exempel visar talet 1234 på displayen

Seriell omdirigering till block gör att micro:bit kan skicka (TX) seriella meddelanden på stift 0. Det ställer in RX-stiftet till pin 16, men det används inte. När du använder 7-segmentskärmen, skickar micro:bit endast meddelanden, det tar inte emot dem.

Observera att du måste ställa in baudhastighet till 9600, eftersom det här är kommunikationshastigheten som förväntas på displayen.

Pausen är nödvändig efter omdirigering av seriekommunikation för att ge kommunikation tid att starta.

Med det seriella skrivnumret anges ett värde på displayen.

Kodexempel i Blockkod: visa ordet "byte"

Förutom att visa siffror kan du också visa text, men med bara sju segment per siffra blir många av bokstäverna och skiljetecknen begränsade. Till exempel kan vi visa ordet "Byte" med koden nedan.

Klicka på bilden av koden för att öppna den i editorn.

Observera att vi i det här fallet använder seriell skrivsträng eftersom vi vill visa text snarare än ett nummer. 

Displayen

När du överför text eller nummer till displayen får du plats med fyra tecken. När du sedan lägger till fler tecken flyttas allt en position till vänster. När du överför specialtecknet  “/”, rensas displayen.

Insparat läge (buffrat läge)

Om du vill att din display ska uppdateras regelbundet så kommer skärmen förmodligen att flimra när du skriver in nya värden. För att undvika detta behöver du använda skärmen i sk "buffrat läge". Då skriver du det du vill ska visas och sedan, när du är klar, ange vad som ska ändras av det som visats till vad du nu vill ska synas.

Specialtecknet “,” (komma) används för att ändra displayen till buffrat läge  och även för att uppdatera displayen. Nästa exempel använder displayen i buffrat läge.

Timer som räknar ner

Denna timer startar med ett tal (ändra n till ett nummer upp till 9999 som du vill räkna ned ifrån). När nedräkningen når 0 visas meddelandet "Done" på displayen.

Klicka på bilden med kod för att öppna.

The value of count actually increases from 0 to whatever n is, but the number displayed is n – count, so the number displayed decreases.

Each time around the loop four spaces are sent to the display to clear it of any existing number. This is an alternative to using “/” but unlike “/” does not change the display mode back to non-buffered. The number is then sent to the display followed by the “,” (comma) command to tell the display to swap its current contents for the new value.

When the count down has finished, the message “done” is displayed. The “/” at the start of this message puts the display back into non-buffered mode so that a final comma is not needed to refresh the display.

Termometer

Displayen är ett utmärkt tillbehör till MonkMakes Sensor for micro:bit, 
se artikel 25-024. 
I detta exempel, använder vi displayen för att visa aktuell temperatur.

Anslut korten enligt schemat här:

Som du kan se, levererar micro:bit ström till sensorkortet, som sedan levererar ström till displayen.

Här är koden för termometern. Klicka på den för att öppna den.

 

För mer information om hur temperaturmätningens del av koden fungerar, se Monk Makes Sensor boards page.

För att läsa av temperaturen ska displayen vara i buffrat läge. Nästa värde som ska visas är först blankt, sedan temperaturen som överförts till displayen följt av "* C,". Tecknet * visar något som är nära gradersymbolen och kommatecknet på slutet visar displayen att nu är det dags att byta det som visas i det nya meddelandet.

Problemlösning

Problem: Displayen är inte tillräckligt ljus.

Lösning: Den begränsade strömmen som är tillgänglig från micro:bit betyder att skärmen måste hållas med låg ljusstyrka för att kunna fungera. Displayen blir mindre ljus när du använder batterier via batterikontakten än vid användning av en USB-strömförsörjning. 

Problem: Displayen uppdateras inte.

Lösning: Displayen tar tid på sig att arbeta så om du försöker att uppdatera för snabbt kan det låsa sig. Om det gör det, lägg en längre fördröjning med hjälp av pauseblocket.

Läs mer om produkten här

Se alla våra produkter för micro:bit här


Tipsa en vän
Art.nr: 25-036
Antal i lager: 24
155,00 SEK

Tipsa en vän


Copyright Hands-On Science AB