Micro:bit Relä

MonkMakes-reläet för micro: bit är ett relä utan rörliga delar som möjliggör in- och urkoppling av komponenter som kräver kraftigare ström. 

En micro:bit kan koppla av och på en LED direkt, men för komponenter som kräver högre ström krävs ett relä.

Detta relä kan användas för att bryta lågspänningskonstruktioner som glödlampor, elmotor eller till och med en serie av 12V LED-belysning. Spänningen skall hållas under 16V, men reläet skyddar sig automatiskt mot för hög ström.

FUNKTIONER
Solid-State Relay (upp till 2A bryteffekt)
LED-indikator som visar aktivt tillstånd
Återställbar säkring för att skydda mot överström


ANSLUTNING TILL MICRO:BIT

Reläet kräver bara två anslutningar till micro: bit. En till GND (0V) och en till en av utgångarna P0, P1 eller P2 som används för att styra reläet.

När du ansluter krokodilklämmor i micro: biten måste du se till att klämmorna är vinkelräta mot kortet så att de inte kommer i kontakt med någon av de närliggande anslutningarna på micro:Bit.

Här är ett exempel på hur du kan koppla upp ett MonkMakes Relay för micro:bit för att tända och släcka en glödlampa.

HEX-fil

Det snabbaste sättet att prova ditt relä är att ladda ned HEX filen och kopiera det på din micro:bit. Programmet slår på och av reläet en gång per sekund.

JavaScript Blocks Editor

Programmera en "1" till utgång P0 och reläkontakten stänger, programmera en "0" till utgång P0 och kontakten öppnas igen. 

Klistra in följande kod i Python window och ladda sedan ned filen och kopiera till din micro:bit. 

from microbit import *

while True:
    pin0.write_digital(True)
    sleep(500)
    pin0.write_digital(False)
    sleep(500)

Läs mer på www.monkmakes.com


Tipsa en vän
Art.nr: 25-023
Antal i lager: 155
98,00 SEK

Tipsa en vän


Copyright Hands-On Science AB