Hands-On Science 


vill förbättra lärandet i skolan. Med “hands-on”-läromedel, som till exempel luppar, programmerbara robotar, byggsatser och biologiska undervisningsmaterial, kan eleverna arbeta med flera sinnen. Det ger möjlighet till en bättre inlärning. Viljan att utveckla bra undervisningsverktyg har alltid varit drivfjädern i vårt företagande. Vi har skapat ett läromedelsföretag med hög trovärdighet som är verksamt inom de naturvetenskapliga ämnena, matematik, teknik och programmering.

Det hela började 1991 när Bengt, civilingenjör, blev erbjuden att följa med Ericsson Radio System till USA för att utveckla mobiltelefonin i landet. Agneta, som är biolog, arbetade då som volontär i den amerikanska skola där familjens tre barn gick. Där fick vi lära oss hur effektivt lärandet kan bli när så många sinnen som möjlig får arbeta under inlärningsprocessen. I engelskan finns ordet “hands-on” som beskrivning för detta arbetssätt. 

Vid hemkomsten till Sverige 1995 startades företaget av Agneta som enskild firma. Familjen hade då fortfarande små barn. Med oavlönat arbete och blygsam omsättning fick Hands-On Science gradvis växa efter familjens förutsättningar. Vinsterna investerades i nya produkter vilket ledde till att även Bengt kunde ansluta sig till verksamheten år 2007 då företaget ombildades till AB.

Innovation, förmåga att analysera vad kunderna efterfrågar och anpassa produktutbudet efter detta har varit ett allmänt kännetecken för företaget. Vi vill fortsätta utveckla Hands-On Science med medarbetare som - liksom vi - drivs av en passion att vilja förbättra skolans sätt att undervisa. Tillsammans kan vi skapa nya lärmiljöer och erbjuda spännande upplevelser för både barn och vuxna.

Agneta   och  Bengt Nilsson
Biolog Civilingenjör Elektroteknik