Hands-On Science

- erbjuder spännande läromedel för aktiv inlärning. Här hittar du material till förskola, grundskola, gymnasium,
högskola och allmänt nyfikna. De flesta av våra produkter är inom områdena matematik, teknik och naturvetenskap.
I det engelska uttrycket "Hands-On" ligger betydelsen att arbeta praktiskt.

Att undersöka med händerna och samtidigt använda flera sinnen. Ordet "Science" kan närmast översättas med vetenskap.
"To be scientific" innebär att vara nyfiken, observera, fråga hur saker fungerar och lära sig att finna svar och lösningar.
Idén till företaget kom när vi flyttade hem med våra barn från USA, där de hade gått i skola och vi samtidigt hade haft god inblick i deras utbildning. Där var deras naturvetenskapliga utbildning full av aktiv inlärning och när vi kom hem till Sverige kände vi att ville dela med oss av det inspirerande sättet att lära som vi hade upplevt på nära håll.

Hands-On Science AB startade som enskild firma 1995. Som aktiebolag har Hands-On Science AB verkat sedan 2008.
Företaget samt systerföretagen Hands-On Science Text AB och Hands-On Science Trade AB drivs och ägs gemensamt av

Agneta   och 

Bengt Nilsson

Biolog

Civilingenjör Elektroteknik