|
Handdesinfektion 1000 ml

Handdesinfektion 1000 ml

Art. nr: 118005
Handsprit med etanol för effektiv desinfektion.
Läs mer
 
74 kr exkl. moms
 
 
 
Finns i lager
 
 

Information

1000 ml/flaska.

Handsprit med etanol för effektiv desinfektion. Mot virus, bakterier, smuts, svamp etc.

Dosera ca 3 ml i händerna och gnid in noggrant, gärna i 30 sekunder. Låt händerna lufttorka.


Medlet innehåller återfuktande ämnen för huden.
Förvaras alltid oåtkomligt för barn.
Undvik kontakt med ögon och förtäring. Vid direkt ögonkontakt skölj ögonen med vatten flera minuter. Uppsök läkare om irritation kvarstår. Vid förtäring skölj munnen och drick 300 ml vatten. Framkalla inte kräkningar. Kontakta omedelbart läkare vid förtäring av större mängder. Produkten innehåller etanol som är brandfarligt. Utsätt inte produkten eller medlet för heta ytor, gnistor eller öppen låga. Innehållet lämnas som farligt avfall.