|
 

Molekylmodeller

 
Buckminsterfulleren C60, molymod® - modellsats
Buckminsterfulleren C60, molymod® - modellsats
Art. nr: 139328
Den molekylära strukturen hos C60 Buckminsterfulle...
Grafit molymod® - modellsats
Grafit molymod® - modellsats
Art. nr: 139327
Detta kit är utformat för att göra en treskiktsmod...
Natriumklorid molymod® - modellsats
Natriumklorid molymod® - modellsats
Art. nr: 139326
Denna molekylära modell visar strukturen hos natri...
Organisk molekyl Set S, molymod® - modellsats
Organisk molekyl Set S, molymod® - modellsats
Art. nr: 139329
Set för organisk kemi levereras med en instruktion...
Organisk/Oorganisk Molekyl Set S, molymod® -modellsats
Organisk/Oorganisk Molekyl Set S, molymod® -modellsats
Art. nr: 139330
Enkla oorganiska molekyler eller empiriska formelr...