|

Programmering

Programmering i skola och förskola är viktigt för att elever och barn ska förstå en allt mer digital värld. Genom att utforska, leka och experimentera med kreativa, pedagogiska verktyg lär sig eleverna både programmering och datalogiskt tänkande. Vårt breda sortiment med programmeringsprodukter såsom robotar, LEGO® Education, digitala verktyg och analoga programmeringsspel gör att du som pedagog och lärare kan lära ut programmeringens grunder från förskolenivå till gymnasienivå.