|
Rolf Essentials - Coding in steps

Rolf Essentials - Coding in steps

Art. nr: 130516
758 kr exkl. moms
 
 
 
Finns i lager
 
 

Information

Välj ett djur på spelbrädet och sedan vilken riktning djuret skall gå med hjälp av pilkorten. Låt sedan din motspelare lista ut kodsekvensen för att försöka hitta samma spelruta. När barn har lärt sig innebörden av pilar och riktning är Coding in steps ett naturligt steg i en introduktion till programmering i tidig ålder.