|

Sinnen & sensoriskt

Skapa ett sinnesrum eller en kreativ lärmiljö på förskolan, skolan eller fritids där barnens hjärnor får pusta ut en stund. Att arbeta med sinnesstimulering kan göras på en mängd olika sätt. Genom att använda sig av kuber, stenar, bollar och en projektor med projektionsnät som skiftar färg skapas nyfikenhet och spänning. Låt även speglar i olika former och utföranden bli en del av den sensoriska upplevelsen.