|

Hatten förlag

Till vår stora glädje så har vi blivit kompisar med Hatten Förlag. Ett fantastiskt företag som arbetar enligt devisen ”För att varenda liten prick ska ha ett språk!” Teamet på Hatten har tillsammans med flera experter stor kompetens inom områdena språkutveckling och språkinlärning för barn inom förskola och skola.