|

Teknik & STEAM

Produkter för undervisning i teknikämnet. Samt kreativa produkter för arbete i STEM ämnena. STEM är ett pedagogiskt begrepp som står för Science, Technology, Engineeringoch Maths. STEM bidrar till att förbättra barnens kompetens i ämnesövergripande problemlösning och ger möjlighet att lära och undersöka utifrån orsak och verkan.