|

Utepedagogik

Undersök närområde, sjö, skogsbacke eller vattendrag. Insamla, fånga, och förvara smådjur, vattenväxter eller naturmaterial. Arbeta med matematik, svenska, programmering och rörelse. Med vårt material blir utomhuspedagogiken i förskola och skola rolig och enkel att genomföra.