Start | Produktlista | Hela sortimentet | Högstadiet & gymnasiet

Högstadiet & gymnasiet

Här finner du allt du kan tänkas behöva för de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik, kemi och teknik för elever i årskurs 7-9. Labbutrustning och laborativt material som molekylmodeller, mätinstrument, vattenhåvar och anatomimodeller hittar du under respektive ämne.