Start | Produktlista | Hela sortimentet | LEGO® Education | LEGO® Education SPIKE™ Essential

LEGO® Education SPIKE™ Essential

SPIKE™ Essential är det senaste från LEGO® Education - ett helt nytt läromedel som hjälper dig att komma igång med programmering för elever i förskoleklass till årskurs 5. Du välja mellan att arbeta med ikonbaserad programmering eller Scratchprogrammering med ordblock. Med SPIKE™ Essential får dina elever lära sig vetenskapliga begrepp, träna läs- och skrivförmåga, problemlösning, matematiska färdigheter och att träna upp sin sociala och emotionella kompetens. Beställ nu och få leverans i början av septemer 2021
 
LEGO® Education Spike Essentials set
131852
LEGO® Education Spike Essentials set
449 delar. Ikon- och ordbaserad blockkodning med enkel maski...