Kom-igång-Workshops

Vårt mål är att visa hur man på ett praktiskt sätt kan använda programmering i skola och förskola. Våra workshops är verksamhetsnära och anpassars efter deltagarnas förkunskaper. De praktiska övningarna är ämnesintegrerade och kopplade till de styrdokument som åligger skola och förskola.

Varje kurstillfälle inleds med en inspirationsföreläsning. Därefter följer en introduktion till programmering samt övningar i analog programmering och datalogiskt tänkande.
Workshopen avslutas med utvärdering och återkoppling.    

       

Kom igång med micro:bit


29/5 - Medborgarskolan, Örebro

Tid kl 16.00-19.00 (Malmö 17.00-20.00)Pris: 680:- exkl moms


Anmäl dig här


Micro:bit - den lilla mikrodatorn alla pratar om!
Vill du få grundläggande kunskap om micro:bit och blockprogrammering är den här kursen rätt för dig. Målet med denna workshop är att du ska få en förståelse för programmering och datalogiskt tänkande samt att du kan utföra analoga övningar med dina elever.
Efter kursen kommer du att kunna arbeta praktiskt med micro:bit för att nå de nya målen i kursplanerna för matematik och teknik. Workshopen innehåller laborativa övningar och lektionsupplägg. Börja koda nu!


Programmera mera
 

       

Digitalisering i förskolan


31/5 Medborgarskolan, Odenplan Stockholm


Tid kl 16.00-19.00 


Pris: 680:- exkl moms


Anmäl dig här


Stärk din kunskap om hur digitalisering kan bli en naturlig del för barn i förskolan. 
I den här workshopen får du lära dig hur du kan använda nya verktyg i det pedagogiska arbetet för att utveckla barns digitala kompetens. Skapa en fysisk interaktiv lärmiljö - testa digitala mikroskop, sätt sinnet i fokus och utforska med hjälp av digitala verktyg. Vill du boka en workshop för hela din enhet?
Vi kommer till er!

Läs mer om våra utbildningar här