Utställningar, Mässor och Events
där vi finns representerade
 

Datum

 Evenemang

 Arrangör  Plats  Målgrupp  Monter

7 mars-26 april

 Inspirationsdagar

 Läromedia

 Olika platser, se nedan

24-26 april

 S.E.E

 Svensk Elektronik

 Kista

 EH:03

18-19 oktober

 SETT SYD

 Easy Fairs

 Malmö
 
 C:01