2018-03-05

Med sinnet i fokus

Hands-On Science inleder samarbete med Tekniska museet.


   

 

Sinnliga upplevelser och laborativt lekande på Tekniska museet.

2018-03-05:
Hands-On Science AB och Tekniska museet inleder ett gemensamt samarbete där ett av museets lärsalar inreds till ett Sinneslabb. Målsättningen är att i en lekfull miljö med vetenskapligt djup och fokus på ljus och ljud, stimulera intresset för teknik hos barn i förskoleåldern.

 

Tekniska museet vill öka antalet besök från förskolan upp till årskurs 3. Pedagoger från Hands-On Science och Tekniska museet har utarbetat ett genomtänkt skolprogram med fokus på ljus och ljud.

Tankarna grundar sig i konceptet STEAM (Science Technology Engineering, Art and Math) där naturvetenskap kombineras med konstnärliga inslag.

Ju fler sinnen som är involverade desto bättre blir lärandeprocessen. Målet med Sinneslabbet är att väcka nyfikenhet på teknik och naturvetenskap genom att skapa ett spännande rum för kreativa och lärande workshops för både barn och vuxna. Sinneslabbet ska vara en del i Tekniska museets skolprogram som är integrerade i MegaMind.

 

 

Vi har skapat ett rum för lärande, glädje, nyfikenhet och innovation. Det kompetenta barnets upptäckande är i centrum och tillsammans med barnet blir vi medforskare. Vi bygger en transparent och föränderlig lärmiljö som går att anpassa efter barnets ålder, behov och intresse.

Sinneslabbet ska inbjuda till upptäckande, experimenterande och laborativt lekande. Här är sinnena och sinnesupplevelser i fokus och det nära samarbetet med Hands-On Science gör att vi får tillgång till kunskap, produkter, konceptutveckling samt stöd kring lärarfortbildningsprogram, säger Mariana Back, intendent och projektledare Sinneslabbet på Tekniska museet.

Vi utvecklar produkter och bygger koncept som anpassas till den svenska läroplanen samtidigt som vi genomför lärarfortbildningar över hela Sverige. Den viktigaste målsättningen med våra koncept är att stimulera barnens olika sinnen vid lärandeprocessen.

Utvecklingen av sinneslabbet tillsammans med Tekniska museet ger oss möjlighet att vidga vår vision i ett nytt spännande samarbete med Sveriges största tekniska museum och science center. Ett nytänkande som ligger i tiden, säger Agneta Nilsson, VD Hands-On Science.

Invigning av sinneslabbet sker onsdagen den 7 mars.

Läs mer om Sinneslabbet på www.tekniskamuseet.seEtt samarbete mellan

Bildresultat för tekniska museet logga          

Nyhetsarkiv

Huvudrubrik Start
Pressrelease 2019-03-12
Avtalskund 2018-11-28
Våra produkter 2018-10-09
Med sinnet i fokus 2018-03-05

4 Poster