Att lära in ute- året runt (u)

Med denna bok vill vi visa hur vi bedriver utomhusverksamhet året runt på Nynäshamns Naturskola. I nio kapitel beskriver vi nio olika teman med hänvisningar till läroplanens uppnåendemål för årskurs 5 till 9.

Vi hoppas att beskrivningar av utedagar, förarbete, efterarbete och tips på olika övningar ska inspirera lärare, fritidsledare, lärartubildare och andra pedagoger att våga ta steget ut med sina grupper. Kanske kan boken också stimulera naturskolepedagoger, naturguider, ledare för friluftsorganisationer och andra som är intresserade av utomhuspedagogik att utveckla befintlig uteverksamhet.

Författare: Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch
Sidantal: 313
Utgivningsår: 2007
ISBN 978-91-977-0362-8

Utgiven av Naturskoleföreningen, Falu kommun, Alla Tiders Teknik och Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond

 


Tipsa en vän
Art.nr: 12-139
Antal i lager: 48
266,00 SEK

Tipsa en vän


Copyright Hands-On Science AB