Räknebågen (u)

Räknebågen är ett matematikmaterial som tränar problemlösning. Materialet består av 140 plastade kort i A5-format sorterade i regnbågens färger. Varje färg motsvarar en svårighetsgrad och behandlar olika områden som taluppfattning, pengar, tid, vikt, längd och volym. 

Riktat till elever på grundsärskolenivå men passar lika bra på grundskolans låg- och mellanstadium.

Problemen ligger ofta nära elevens verklighet och på varje nivå finns en mängd uppgifter. På det första kortet presenteras en fiktiv skolklass med sju elever, en lärare och en elevassistent. De här personerna finns med i hela Räknebågen. Många av problemen som eleven löser överförs sedan till eleven själv, hans eller hennes närmiljö, den egna klassen och den egna familjen. På de flesta kort finns en illustration som eleven måste studera för att få den information som behövs för att lösa problemen. Ofta är det en bild från den fiktiva klassens verksamhet. Illustrationen kan också innehålla mönster, tabeller och diagram. Eleven får både arbeta med att tolka dessa och med att tillverka egna bilder, mönster, tabeller och diagram.

Räknebågen består av sju serier (röd, orange, gul, grön, blå, lila och svart) med tjugo kort i varje serie. På varje kort finns flera uppgifter. Den röda serien är enklast och och den svarta svårast. Röd handlar om talen upp till 10. Eleven utför inga räkneoperationer utan löser uppgifter som direkt hänför sig till illustrationen. Orange behandlar också talområdet 0-10. Eleven utför räkneoperationer för att lösa uppgifterna. Han eller hon måste tänka sig saker som inte syns på bilden. Gul liknar Orange, men tal upp till 100 förekommer. Grön handlar om pengar. Blå behandlar tid, t.ex. året, datum, och klockan. Eleven förutsätts ha tillgång till en almanacka. Lila handlar om mätning av längd, vikt och volym. Svart, som är den svåraste serien, innehåller blandade problem. 


Till korten finns en lärarhandledning med facit.

Författare: Eva Häggström och Lena Rundqvist
Illustratör: Gunilla Guldbrand  

 

Produkten är en utgående modell där valörer i några av korten har utgått.

Tidigare pris: 584:- exkl moms.

 

   REA!             


Tipsa en vän
Art.nr: 16-8862
Antal i lager: 5
50,00 SEK

Tipsa en vän


Copyright Hands-On Science AB