|
Start | Om oss
 

Hands-On Science

Hands-On Science erbjuder spännande läromedel och kompetensutveckling för kreativ inlärning. Vi på Hands-On Science har valt ut intressanta och stimulerande material och produkter så att barn och elever ska få mer Hands-On upplevelser i verksamheten.

 

Hands-On Science historia

Hands-On Science grundades 1995 av biologen Agneta Nilsson med en vision om att göra No-undervisningen mer stimulerande och hands-on. Sedan dess har Hands-On Science produktsortiment utvecklats i takt med förändringar i läroplanen samt efter pedagogernas behov och intresse.
 

Hands-On Science och Lekolar

2019 blev Hands-On Science ett systerföretag till Lekolar AB www.lekolar.se med en gemensam ägare Nalka Invest AB. Tillsammans med Lekolar är vi nu marknadsledande i Norden på att skapa lärmiljöer i skolor och förskolor genom att tillhandahålla pedagogiska produkter, möbler, inredning, lekplatsutrustning mm. Som ett fristående bolag inom Lekolarkoncernen fortsätter Hands-On Science att erbjuda sin specialistkompetens och breda sortiment inom programmering, digitala verktyg och kreativt skapande med ett tekniskt och naturvetenskapligt fokus.

Hands-On Science vill tillsammans med Lekolar fortsätta att inspirera pedagoger till en mer "Hands-On undervisning" i skola och förskola - Med en gemensam mission att hjälpa barn att växa.  

Team Hands-On!